Om utbildningen

Vi är alla medvetna om hur viktigt vårt minne är. All form av inlärning är direkt beroende av vår förmåga att komma ihåg. Minnet i sig är inte bara en enskild process som sker i hjärnan, utan resultatet av hela hjärnans arbete. Så genom att förbättra vårt minne ökar vi även vår koncentrationförmåga, fokus, visuellt tänkande, logik mm. Genom att träna minnet tränar vi hela vår hjärna!

Middagstipset%20-%20lammf%C3%A4rsbiffar%20med%20getostkr%C3%A4m
Minnesvärd matlagning med Ribbings Cykel -
prova själv en av de geniala teknikerna!


Att kunna memorera (medvetet lagra i minnet)
är en färdighet. Vi alla minns en hel del rent naturligt, men om vi övar upp vår förmåga till memorering mångdubblas vår minneskapacitet. När färdigheten är uppövad blir den vår egen och just därför kan våra utexaminerade minnesstudenter memorera all typ av information (datum, namn, ansikten, språk och böcker mm) utan någon större ansträngning.

För att öva upp en färdighet räcker det inte med att läsa en bok. Precis som att man inte blir bättre dansare genom att köpa en bok om dans. Vi säljer inga tekniker, vi ger dig dessa helt gratis. Mind Academy lär dig konsten att minnas. I vår unika utbildning guidar vi dig med personlig coaching förbi alla möjliga hinder. Så
länge du följer de instruktioner som ges
kan vi garantera dig ett fantastiskt resultat!

Hur går det till?

När du har anmält dig till Mind Academy och betalat kursavgiften får du genast tillgång till lektionerna som görs över internet när som helst på dygnet. Totalt består utbildningen av 60 lektioner där du själv bestämmer studietakten. Vi har ingen tidsbegräning för när du måste vara färdig, men minst 3 lektioner i veckan rekommenderas för bästa resultat. Högsta tillåtna studiehastighet är 1 lektion per dag. Varje lektion tar i genomsnitt 1-2 timmar. Kursen tar alltså mellan 2 till 5 månader att slutföra. Speciellt utvecklad mjukvara att träna med ingår, lektioner, kompendier att skriva ut och personlig coaching på svenska.

Upplägg - 60 lektioner

Intensivträning (grundkurs, 12 lektioner)

Kursen inleds med detaljerade studier av de olika grundteknikerna i memorering. Mängden information som kan memoreras vid ett enstaka tillfälle ökas gradvis upp till 100 element. De praktiska övningarna ger förbättrad koncentrationsförmåga och du får en stabil grund för memorering, nödvändig för följande kursmoduler.

Min första databas (grundkurs, 13 lektioner)

Tekniker studeras för memorering av 25 typer av vanlig information (telefonnummer, historiska datum, konstanta värden, tidtabeller, namn och ansikten, formler mm). Du kommer att arbeta med hundra faktaexempel. Dessa fakta, som tidigare ansetts vara omöjliga att komma ihåg, kommer du med full kontroll kunna plocka fram ur minnet på nolltid med absolut exakthet. Det går bara inte att memorera mer effektivt än så här! Examensprov sker efter denna kursmodul.

Främmande språk (specialkurs, 11 lektioner)

Här tränas memorering av främmande ord och fraser. Kursmaterialet baseras på ryska, men övningarna kan appliceras på vilket språk som helst. Lär dig att använda de mest effektiva minnesteknikerna för nya ord, grammatik, fraser, ord-för-ord textmemorisering, uttal och dialoger mm, för lagring i långtidsminnet.

Textinformation (specialkurs, 16 lektioner)

I denna kursmodel lär du dig memorera texter; Alltifrån små skämt och roliga historier till hela böcker och tung facklitteratur innehållande komplex terminologi. Hur kan man memorera en hel bok på kortast möjliga tid? Eller att komma ihåg ett tal eller en föreläsning så länge du lever? Här får du lära dig teknikerna med komplexa texter som övningsexempel. Texterna memoreras inte ordagrant, utan med dina egna ord i korrekt paragraf-ordning med all faktainformation.

Vardagens siffror (specialkurs, 8 lektioner)

Här får du i praktiska övningar lära dig att på ett tillförlitligt sätt hålla vardagens alla siffror, adresser och koder i minnet. Från internet- och mailadresser till postadresser, kontokortsnummer, pinkoder, bankkontonummer och inloggningsinformation m.m.
Inkluderat bonusmaterial

Memorera kortlekar
(valfri extrakurs, 4 lektioner)

Efter att ha genomgått de 24 första lektionerna finns även möjligheten att lära sig memorera kortlekar.
Kontakt info
Mind Academy
Kloster 202, 776 98 Garpenberg
Telefon: 070-440 16 79
info@themindacademy.se

© 2016 Mind Academy. All rights reserved